Specyfikacja techniczna:

  • Lepkość środka smarnego w temperaturze pracy: od 15 1000 cSt
  • Temperatura pracy: +5°C +40°C
  • Temperatura przechowywania: 20°C + 50°C
  • Poziom hałasu <70 dB (A)
Pompy serii 31030