Opis produktu

Podstawą systemu 26 są rozdzielacze progresywne umożliwiające dozowanie odmierzanego pod ciśneiniem środka smarnego do każdego punktu w układzie smarowania. Dzięki budowie modułowej można dopasować ich konfigurację do każdego systemu, jednocześnie zapewniając niskie koszty modernizacji i utrzymania układu.

Systemy progresywne zawierają wiele zmiennych konstrukcyjnych takich jak: ilość i częstotliwość podawania smaru w poszczególnych punktach, ilość punktów, ciśnienie pompy, rodzaj sterowania, miejsce montażu, itp. Dzięki szerokiej gamie dostępnych produktów nasi wykwalifikowani inżynierowie są w stanie zaprojektować układy na dużą skalę jednocześnie zapewniając instalację, uruchomienie, wsparcie i specjalistyczne szkolenia.

Zalety:
– Możliwość stosowania przy wysokich ciśnieniach
– Łatwa rozbudowa lub modyfikacja systemu
– Elementy modułowe (rozdzielacze SMO-SMX) łatwo i szybko 
wymienialne bez konieczności odłączania całego systemu
– Modułowa budowa zapewnia niski koszt poszczególnych elementów

Typowe zastosowania:
– Obrabiarki (zwłaszcza średniej i dużej wielkości)
– Linie transportowe
– Małe i średnie maszyny smarowane smarem
– Prasy (ogólnie dla oleju obiegowego)
– Cementownie
– Górnictwo
– Przemysł stalowy i chemiczny
– Papiernie, drukarnie
– Przemysł petrochemiczny
– Urządzenia mobilne

Układ smarowania progresywny system 26