Opis produktu

Flowmaster jest urządzeniem monitorującym objętościowo przepływ środka smarnego pozwalając na stałą kontrolę procesu smarowania. Pomiary oparte są na objętości przepływającego środka smarnego dzięki czemu nie są uzależnione od temperatury i lepkości oraz zapewniają dokładną kontrolę bez jakichkolwiek dodaktowych ustawień czy kompensacji.

Ciecz przepływając przez miernik porusza dyskiem o stałym zakresie ruchu. Każdy pełny obrót rejestrowany jest przez czujnik indukcyjny, który wysyła sygnał do urządzenia kontrolującego. Użytkownik może odczytać przepływ w litrach na minutę lub liczbie obrotów dysku na minutę z wyświetlacza podłączonego panelu kontrolującego lub za pomocą komputera.

Specyfikacja techniczna:

  • Zasilanie: 12 V CC
  • Przełożenie: 392:1 Maksymalny moment obrotowy: 3 kg. cm (6,6 lb cala)
  • Obroty na minutę bez obciążenia: 6 rpm
  • Obroty na minutę przy maksymalnym momencie obrotowym: 5 rpm
  • Pobór prądu bez obciążenia: 15 mA
  • Pobór prądu przy maksymalnym momencie obrotowym: 30 mA
  • Kierunek obrotów: obustronny
Przepływomierz objętościowy Flowmaster