Czym się kierować przy wyborze sterowników do układów smarowania?

Właściwe smarowanie jest warunkiem poprawnego funkcjonowania wszystkich urządzeń, które zostały wyposażone w elementy ruchome. Jego zadaniem jest zabezpieczanie poszczególnych podzespołów przed nadmiernym tarciem i ułatwianie efektywnego chłodzenia. Proces dostarczania środków smarnych może być wykonywany na różne sposoby, jednak najefektywniejsze jest wykorzystywanie w nim centralnego sterowania. Choć składa się ono z wielu elementów, to wśród najważniejszych komponentów znajduje się sterownik układu centralnego smarowania odgrywający rolę centrali inicjującej działanie pozostałych części systemu.

Jak działa układ centralnego smarowania?

Układy centralnego smarowania doprowadzają środki smarne do węzłów smarowniczych, tj. elementów, które wymagają tworzenia na ich powierzchni ochronnego filmu olejowego, zamieniającego występujące tarcie suche na tzw. tarcie mokre, tj. zachodzące wyłącznie między cząsteczkami używanego smaru płynnego, półpłynnego albo stałego. Systemy tego rodzaju składają się z kilku podstawowych komponentów – zbiornika smaru, przewodów, którymi może on przepływać, rozdzielaczami kierującymi smar we właściwe miejsca oraz pompami, które wymuszają przepływ. W zależności od typu systemu różny może być typ instalacji (jedno- dwu- albo wieloprzewodowy), a także tryb jej działania – smarowanie przepływowe lub ubytkowe. Szczególne znaczenie będzie jednak miało odpowiednie zarządzanie pracą systemu, tak by smar docierał tam, gdzie jest potrzeby, we właściwych dawkach i wtedy, gdy smarowanie będzie potrzebne z punktu widzenia działania urządzenia.

Jakie funkcje pełnią sterowniki układu centralnego sterowania?

Sterownik układu centralnego smarowania jest połączony jego poszczególnymi elementami i aktywuje ich działanie, inicjując proces smarowania. W zależności od wielkości i typu systemu sterownik może nadzorować pracę pomp i rozdzielaczy, a także sprawdzać poziom przepływu oraz ilość smaru znajdującego się w zbiorniku. Sterowniki mogą również określać tryb pracy systemu np. impulsowy, ciągły lub przepływowy.