Jak często należy serwisować układy centralnego smarowania?

Smarowanie wpływa na bezawaryjną pracę maszyn, a zautomatyzowanie tego procesu znacząco redukuje czas potrzebny do przeprowadzania cyklicznych konserwacji. Odpowiedni serwis układów centralnego smarowania jest niezbędny do tego, aby zminimalizować możliwość zatarcia się urządzeń.

Główne czynności serwisowe 

W układach centralnego smarowania środek smarny podawany jest w sposób ciągły, co pozwala zwiększyć trwałość użytkową danego elementu i wyeliminować ryzyko nadmiernego lub niedostatecznego smarowania. Jest to jednak zależne od pracy systemu, w którym z różnych przyczyn mogą wystąpić awarie. Podstawą jest dostarczanie odpowiednich ilości smaru do poszczególnych punktów, a także zachowanie szczelności w połączeniach przewodów i rozdzielaczy. Zaleca się także okresowe czyszczenie komór olejowych oraz wymianę:

  • filtrów odpowietrzających,
  • filtrów oleju,
  • regulatorów poziomu oleju,
  • manometrów ciśnienia oleju,
  • smarowniczek.

Trzeba również dbać o wymianę smaru w układach smarowniczych, smarowanie łożysk oraz czyszczenie obudów łożyskowych. w przypadku zauważenia niepokojących oznak przeprowadza się regulację, czyszczenie albo wymianę określonych części. Po tych czynnościach wykonuje się testy sprawności polegające na jednorazowym smarowaniu. Warto również dodać, że na żywotność systemu duży wpływ ma stosowany środek smarny.

Serwis zgodny z instrukcją użytkownika 

Układy smarowania poszczególnych producentów są dopasowane do wielu zastosowań. Różnią się jakością i wydajnością, co wpływa na częstotliwość ich serwisowania. Do każdego systemu centralnego smarowania powinna być dołączona instrukcja użytkownika, w której znajdują się informacje dotyczące regularności przeglądów okresowych, wybranych awarii oraz czynności serwisowych. Układy smarowania mogą także być wyposażone w elektryczne lub wizualne czujniki zabrudzenia, które ułatwiają kontrolę poziomu zanieczyszczeń.  Okresowo trzeba sprawdzać szczelność i drożność instalacji oraz poprawność działania czujników. Wymagane jest także utrzymywanie wartości ciśnienia odpowiedniej do danej maszyny.

Informacje pozyskane od producenta 

W niektórych systemach jest opcja wyłączania pracy w momencie zapchania się instalacji. Serwis układów centralnego smarowania uwzględnia sprawdzenie, czy wybrany tryb pracy odpowiada potrzebom danej maszyny. Jedne czynności serwisowe mogą być wykonywane przez pracowników przedsiębiorstwa, inne potrzebują udziału fachowców. Jednak w każdym razie trzeba stosować się do wskazówek znajdujących się w instrukcji układu. W przypadku braku informacji najlepszym sposobem na bezpieczny serwis jest bezpośredni kontakt z producentem. Także każda zmiana dotycząca rozdzielaczy lub środków smarnych powinna być konsultowana ze specjalistami ze względu na zachowanie poprawności działania układu.