Jak często trzeba kontrolować ilość smarowania maszyny?

Na sprawność techniczną oraz wydajność maszyny wpływa odpowiednie smarowanie. To dzięki niemu zmniejszane jest tarcie, które prowadzi do szybkiego zużywania się intensywnie eksploatowanych części. Nadmierne tarcie spowalnia także działanie maszyny i zmniejsza jej wydajność. Korzystanie z coraz bardziej zaawansowanych pod względem technologicznym maszyn wymusza stosowanie odpowiednich sposobów smarowania oraz stałej kontroli tego procesu. Wyjaśniamy, jak często kontrolować ilość smarowania maszyny.

Smarowanie od podstaw…

Odpowiednio dobrany środek smarny zmniejsza tarcie i zapewnia ochronę maszyny przed działaniem głównego czynnika, który powoduje szybkie zużywanie się jej elementów. Chodzi o destrukcyjną siłę tarcia, która działa na elementy maszyn. To właśnie z powodu tarcia dochodzi m.in. do znacznego zmniejszenia mocy maszyny, co przekłada się na spadek jej wydajności. Tarcie doprowadza także do częstych awarii i skutkuje czasowym wyłączeniem maszyny z produkcji oraz koniecznością je naprawy, co wiąże się ze sporymi kosztami. Na efektywność działania maszyny ma wpływ nie tylko samo zastosowanie środka smarnego, ale także jego jakość, właściwy dobór oraz odpowiednio częste i regularne uzupełnianie. Z tego względu kontrole ilości smarowania maszyn są niezbędne i powinny odbywać się systematycznie. Niegdyś niedobory środka smarnego musiały być uzupełniane ręcznie, jednak obecnie stosuje się specjalne układy centralnego smarowania, dzięki którym odpowiednio dobrany środek smarny może dotrzeć nawet do trudno dostępnych zakamarków maszyny, a jego niedobory uzupełniane są w sposób automatyczny.

Jak często kontrolować smarowanie maszyn roboczych?

Układy centralnego smarowania pozwalają ograniczyć liczbę kontroli i przeglądów technicznych do niezbędnego minimum. Automatyczne smarowanie maszyn pozwala zwiększyć ich wydajność oraz przekłada się na redukcję ryzyka wystąpienia usterek. Częstotliwość kontrolowania smarowania maszyn roboczych zależna jest od kilku czynników. Należą do nich m.in. intensywność eksploatacji maszyny, a także zastosowane rozwiązania z zakresu smarowania. Niezbędne dla operatora oraz serwisanta informacje na temat częstotliwości dokonywania przeglądów i kontroli znajdują się w instrukcji obsługi zastosowanego układu smarowania. Zastosowanie się do zawartych w instrukcji wytycznych pozwala na bezpieczną i wydajną eksploatację maszyn roboczych oraz przekłada się na ich bezawaryjną pracę.