Jak konserwować maszyny rolnicze?

Maszyny rolnicze to dość specyficzna grupa maszyn, które zwykle są eksploatowane sezonowo. Oznacza to, że intensywnie pracują jedynie przez określony czas, a następnie udają się na zadłużony odpoczynek. Taka specyfika pracy wymusza określone postępowanie w kwestii konserwacji. Dbanie o sprawność maszyny rolniczej, nie tylko w czasie sezonu, ale także po jego zakończeniu, ma wpływ na częstość występowania awarii oraz bezpieczeństwo eksploatacji. Wyjaśniamy, jak powinna przebiegać konserwacja maszyn rolniczych.

Maszyny rolnicze – podstawowe zasady konserwacji

Maszyny wykorzystywane w gospodarstwach rolnych wymagają stałego dbania o ich stan techniczny, który może się pogorszyć wskutek niewłaściwej eksploatacji oraz sezonowego użytkowania. Właściwe postępowanie po zakończeniu sezonu, zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania maszyn po sezonie, a także niezbędny przed ponownym rozpoczęciem prac przegląd techniczny, gwarantują długotrwałe użytkowanie kosztownego wyposażenia gospodarstwa rolnego. Podstawą dbania o maszyny rolnicze jest przeprowadzenie ich czyszczenia oraz konserwacji nie tylko po zakończeniu sezonu.

Co uwzględnia konserwacja maszyn rolniczych?

Maszyny rolnicze przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych powinny zostać dokładnie oczyszczone. Najważniejszym elementem konserwacji maszyn rolniczych jest smarowanie ruchomych części odpowiednio dobraną substancją smarną. To podstawa, jeżeli chcemy uniknąć usterek maszyn, które związane są z działaniem siły tarcia. Może ona doprowadzić do poważnych awarii, które wpływają na dochody gospodarstwa oraz zmniejszają bezpieczeństwo pracy na roli. Częstość smarowania maszyn rolniczych uzależniona jest m.in. od intensywności i specyfiki ich pracy. W zależności od rodzaju maszyny smarowanie może być konieczne co kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, a nawet kilkaset godzin pracy. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi maszyny. Interwały czasowe smarowania zależne są także od warunków, w jakich maszyna jest przechowywana oraz od tego, jak długo nie pracuje. Podsumowując, konserwacja maszyn rolniczych uwzględnia przede wszystkim ich bieżącą obsługę po zakończeniu pracy (oczyszczenie maszyny) oraz systematyczne uzupełnianie środka smarnego, który powinien być aplikowany w poszczególnych punktach smarowania zgodnie z zaleceniami producenta maszyny.