Kiedy należy zastosować smarowanie mgłą olejową MQL?

Systemy MQL to inaczej Układy Minimalnego Smarowania – skrót pochodzi od angielskiego Minimum Quantity Lubrication. Układy smarowania mgłą olejową MQL pozwala na precyzyjne dozowanie środka smarnego, by zapewniać prawidłowe funkcjonowanie i zabezpieczenie elementów różnego rodzaju maszyn, czy pojazdów, wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu, czy rolnictwie.

Zastosowanie smarowania mgłą olejową MQL jako alternatywa do tradycyjnych systemów

Przejdźmy od razu do rzeczy: mgła olejowa jest transportowana do obrabianych powierzchni – ilość oleju jest doprowadzana przez precyzyjnie kontrolowany strumień sprężonego powietrza. Wyróżniamy dwa sposoby transportowania mgły olejowej do obrabianej powierzchni:

  • smarowanie zewnętrzne, gdzie olej transportowany jest za pomocą dyszy,
  • smarowanie wewnętrzne, gdzie olej transportowany jest przez otwory w narzędziach skrawających.

Doskonałe przykłady produktów do obróbki, które wykorzystują smarowanie mgłą olejową MQL, to produkty produkowane przez firmę Dropsa, które dystrybuujemy.

Stosowanie smarowania mgłą olejową MQL w praktyce

W praktyce smarowanie mgłą olejową MQL wykorzystujemy do zabezpieczania komponentów różnego rodzaju obrabiarek i innych narzędzi. Chodzi o sprzęty, w których dochodzi do styku metal-metal, by wyeliminować szkodliwe i niebezpieczne tarcie. Dzięki zastosowaniu właściwej techniki smarowania maszyny, sprzęty, narzędzia, wolniej się nagrzewają (lub nie nagrzewają się wcale) i nie ścierają się. Wpływa to pozytywnie na ich efektywność, wydajność oraz żywotność. Smarowanie mgłą olejową MQL pozwala dostarczać niezbędną porcję smarowidła, bez konieczności marnowania w jakikolwiek sposób substancji chłodzących. Obrabiarki, przy których się je stosuje, pracują zwykle przez wiele godzin w ciągu doby, w długich cyklach, a wykorzystanie smarowania mgłą olejową MQL pozwala wówczas na spore oszczędności i gwarancję bezawaryjności, a to przecież również przekłada się na właściwe, opłacalne działanie firmy.