Możliwości użytkowe rozdzielaczy progresywnych

Każda maszyna czy urządzenie składa się z wielu elementów, podzespołów i części. Aby mogła płynnie wykonywać swoją pracę, wszystkie te elementy są wprawiane w ruch i muszą ze sobą odpowiednio współpracować. Każda część styka się z inną, a więc po wprawieniu ich w ruch  narażone są na tarcie powstające na granicy ich dwóch zewnętrznych płaszczyzn. Bez smarowania ich odpowiednimi olejami i preparatami często powstawałyby na nich zatarcia, a maszyny miałyby wymuszone przestoje w pracy. Smary naniesione na współpracujące ze sobą części maszyn lub urządzeń skutecznie zmniejszają tarcie, usuwają zanieczyszczenia, chronią je przed korozją, tłumią drgania, a także amortyzują obciążenia uderzeniowe. Ważną rolą smarów jest również odprowadzanie ciepła z obszarów, gdzie występuje tarcie. Wiele urządzeń i maszyn wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu (np. maszyny drukarskie, poligraficzne, rolnicze czy budowlane) jest wyposażonych w układ centralnego smarowania, który dba o właściwe i systematyczne smarowanie wszystkich ruchomych części i elementów, które odbywa się automatycznie.

Czym są rozdzielacze progresywne?

Rozdzielacze smaru to nieodłączny element układów centralnego smarowania, które muszą doprowadzać środek smarny do wielu punktów smarowania. Takie układy są urządzeniami hydraulicznymi, które tłoczą smar do wyznaczonych miejsc w maszynach lub urządzeniach, wykorzystując do tego przewody, pompy, dysze natryskowe oraz dozowniki. Bez rozdzielaczy nie byłoby możliwe kierowanie wyznaczonej ilości środka smarnego do wybranego punktu smarowania. Są to części odpowiedzialne za prawidłowe rozdzielanie i dozowanie smaru. Wyróżniamy dwa rodzaje takich rozdzielaczy: dwuliniowe oraz progresywne. Rozdzielacze progresywne charakteryzują się mało skomplikowaną budową, a co za tym idzie – niezawodnością.

Jak działają rozdzielacze progresywne?

Rozdzielacze progresywne samoczynnie dozują i przekazują do konkretnych punktów smarowania środek smarny. Wykorzystują do tego progresywny ruch tłoczków, które umożliwiają podawanie precyzyjnej ilości smaru do poszczególnych miejsc. Dzieje się tak pod wpływem ciśnienia. Do wszystkich wylotów znajdujących się w konkretnym modelu rozdzielacza trafia taka sama dawka smaru. Jego praca wykonywana jest w trybie ciągłym, kiedy ostatni tłoczek zakończy wykonywanie swojego ruchy, zaczyna go pierwszy tłoczek i tak cykl smarowania rozpoczyna się na nowo. Tłoczki rozdzielacza działają po kolei i przekazują smar do poszczególnych wyjść. Można łączyć ze sobą poszczególne wyjścia albo blokować je za pomocą korka. Jeżeli podczas pracy zostanie przerwane podawanie smaru, rozdzielacz się zatrzyma. Kiedy jego praca zostanie wznowiona, rozpoczyna on swój cykl dokładnie od miejsca, w którym ją przerwał. Tego typu rozdzielacze najlepiej współpracują z mniejszymi układami centralnego smarowania.