Smarowanie bardzo ważne, czyli jak dbać o stan łożysk tocznych? 

Smarowanie to czynność na wagę złota podczas eksploatacji każdej maszyny. Jej regularne wykonywanie gwarantuje długą, płynną i bezawaryjną pracę, a dzięki temu zmniejsza koszty utrzymania danej maszyny, gdyż ta nie wymaga częstych napraw, a jej elementy nie muszą być zbyt często zastępowane nowymi.

Smar to substancja, która zmniejsza szkodliwe dla wszystkich części tarcie. Podczas pracy poszczególne elementy trąc o siebie nawzajem, szybciej się zużywają, a dodatkowo negatywnie wpływają na tempo oraz efektywność pracy danej maszyny. W dzisiejszym wpisie wyjaśnimy, dlaczego nie powinno się zaniedbywać smarowania łożysk tocznych.

Czym są łożyska toczne i gdzie się je wykorzystuje?

Łożysko toczne to element, który przypomina podwójny pierścień, w którego środku umieszczone są kulki będące elementami tocznymi. Wewnętrzny pierścień jest najczęściej osadzony na czopie wału, a pierścień zewnętrzny umieszczony jest w oprawie w sposób nieruchomy. Elementy toczne, które znajdują się między tymi dwoma pierścieniami, stykają się z nimi i gwarantują swobodny obrót pierścieni względem siebie. Łożyska są jedną z takich części, bez której żadna maszyna przemysłowa nie byłaby w stanie sprawnie funkcjonować. To one umożliwiają wprawianie w ruch poszczególnych jej elementów. Podtrzymują części, w których są zamontowane, jednocześnie umożliwiając im ruch.

Jak powinno się dbać o łożyska toczne?

Łożyska toczne to takie części maszyny, które znajdują się w ciągłym ruchu. Dzięki nim poszczególne elementy maszyny podczas ruchu nie niszczą się, a działające na nie siły są przenoszone na całą konstrukcję maszyny. Ponieważ odgrywają tak kluczową rolę w sprawnym działaniu maszyny, koniecznie trzeba o nie odpowiednio dbać. Jak to robić? 

Najważniejsze jest regularne smarowanie łożysk. Brak właściwego smarowania jest przyczyną najczęstszych awarii łożysk tego typu. Dzięki systematycznemu smarowaniu zminimalizowane zostanie ryzyko zbyt szybkiego zużywania się powierzchni elementów tocznych, które jest wywoływane ciągłym kontaktem między ich powierzchniami podczas ruchu. Smar wytwarza na współpracujących ze sobą powierzchniach odpowiedni filtr ochronny, który niweluje problem przegrzewania się łożyska, a także zmniejsza zjawisko zbyt dużego tarcia tocznego. Środek smarny spełnia również inną istotną funkcję – zabezpiecza łożysko przed rozwojem korozji oraz przedostawaniem się do niego zanieczyszczeń. Doskonałym sposobem na doprowadzanie oleju do łożysk tocznych jest stosowanie wytwornic mgły olejowej. 

Jakie metody smarowania łożysk tocznych wyróżniamy?

Wyróżnić można trzy podstawowe sposoby smarowania łożysk tocznych:

  •  ręczny,
  • automatyczny,
  • centralny.

Smarownie ręczne sprawdzi się w przypadku łożysk, do których jest łatwy dostęp i które nie wymagają częstego smarowania, ze względu na pracę w korzystnych warunkach. Automatycznie smaruje się regularnie pojedyncze łożyska o ograniczonym dostępie niewielką ilością smaru. Smarowanie centralne natomiast stosuje się wtedy, gdy łożyska toczne są rozmieszczone w niewielkich odległościach od siebie, przy jednoczesnym trudnym dostępnie z zewnątrz. Jeśli w dodatku wymagają częstego smarowania dużą ilością środka smarnego, wówczas smarownie centralne będzie najbardziej odpowiednie.

Jakich narzędzi używa się do smarowania łożysk tocznych?

To, jakich narzędzi używa się do smarowania łożysk tocznych zależy od przyjętego sposobu smarowania. I tak do smarowania ręcznego służą smarownice mechaniczne, pneumatyczne i elektryczne, najczęściej wykorzystywane do konserwacji maszyn pomocniczych. Do automatycznego smarowania łożysk używa się jedno- i wielopunktowych smarownic rozproszonych lub układów centralnego smarowania. Smarowanie automatyczne jest zalecane do maszyn z dużą ilością punktów smarowniczych, położonych w trudno dostępnych miejscach. Jest ponadto dużo szybsze niż smarowanie ręczne. Jednopunktowe smarownice rozproszone podają wyznaczoną dawkę smaru do jednego punktu w określonych odstępach czasowych, wielopunktowe natomiast aplikują smar w sposób ciągły.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.