Smarowanie narzędzi skrawających – dlaczego ma tak duże znaczenie?

Skrawanie należy do często wykorzystywanych technik obróbki metalu, używanych głównie przy przygotowywaniu elementów, które muszą odznaczać się wysoką dokładnością wymiarową oraz zgodną z założeniami jakością wykończenia powierzchni. Istota tego procesu sprawia jednak, że przy dużych prędkościach, z jakimi pracują nowoczesne maszyny, mogą się pojawiać różne skutki uboczne, wpływające nie tylko na podstawowe parametry realizowanego zadania, ale też na późniejszą wytrzymałość używanego materiału, a także na stan stosowanych narzędzi. Sposobem na zmniejszenie pojawiających się zagrożeń jest korzystanie z odpowiednich układów centralnego smarowania maszyn przemysłowych. Przekonajmy się, dlaczego i sprawdźmy, jak funkcjonuje.

Specyfika obróbki skrawaniem

Obróbka skrawaniem polega na odspajaniu materiału będącego naddatkiem w postaci wiórów w celu uzyskania założonego kształtu i pożądanych wymiarów przedmiotu obrabianego. Proces ten możliwy jest dzięki wykorzystaniu narzędzi skrawających z krawędziami tnącymi o twardości przewyższającej pod tym względem parametry używanego materiału. Kontakt ostrza i metalu oznacza jednak powstawanie tarcia, które generuje duże ilości ciepła. Wpływa ono na kształt powstających wiórów, a zarazem na dokładność uzyskiwanych efektów. Energia cieplna przy dużych prędkościach skrawania jest na tyle duża, że może też zmieniać właściwości materiału w strefie przylegającej do miejsca obróbki, co przekłada się na wytrzymałość i żywotność, a nierzadko zwiększa ryzyko ujawnienia się wad materiałowych. Będzie również wpływała na tempo zużywania się narzędzi oraz obciążenia samych maszyn.

Jak radzić sobie z emisją ciepła?

Sposobem na wyeliminowanie niekorzystnych zjawisk wynikających z generowania dużych ilości ciepła jest podawanie cieczy smarująco-chłodzącej bezpośrednio w punkt styku materiału i narzędzia. W zależności od potrzeb mogą to być oleje obróbkowe lub ich emulsje. Ważna będzie ich charakterystyka pod względem kluczowych cech takich jak lepkość, właściwości smarne, ale również zastosowanie odpowiedniego systemu ich podawania.