W jakich branżach sprawdzą się systemy centralnego smarowania?

Stosowanie właściwego smarowania jest najważniejszą czynnością obsługową i ma decydujący wpływ na stan wszystkich układów mechanicznych, w których znajdują się elementy przemieszczające się wobec siebie oraz generujące powstawanie tarcia. Zaniedbania, jeśli chodzi o dostarczanie środków smarnych, oznaczają poważne skrócenie żywotności maszyn i urządzeń, a także wiążą się ze wzrostem hałasu i powiększeniem występujących obciążeń oraz zużycia energii z uwagi na powstające opory. Sposobem na sprawne dostarczanie smarów i olejów w urządzeniach o skomplikowanej budowie jest zastosowanie układu centralnego smarowania. Przekonajmy się, gdzie używa się takiego rozwiązania najczęściej.

Branże, w których wykorzystuje się centralne smarowanie

Trudno wyobrazić sobie branże, w których nie stosuje się układów centralnego smarowania. Pełna kontrola nad procesem smarowania to ogromna zaleta, wygoda i spore oszczędności. Dzięki zastosowaniu systemów centralnego smarowania ogranicza się błędy ludzkie oraz zmniejsza ilość zasobów, które pochłania realizacja tego typu czynności obsługowych. 

Dobrze dobrany system centralnego smarowania zapewnia skuteczne smarowanie w trakcie realizowanych procesów technologicznych, co znacznie wydłuża trwałość smarowanych komponentów i ułatwia realizację zadań związanych z utrzymaniem ruchu linii produkcyjnych, systemów transportowych, wydobywczych itp., a tym samym ogranicza nieplanowane przestoje.

Centralne smarowanie – rośnie wykorzystanie zautomatyzowanych układów 

Nowoczesne technologie w dziedzinie centralnego smarowania oraz nowe zaawansowane układy sterowania i dozowania środków smarnych o optymalnych parametrach, w tym smarowanie smarem, olejem, mgłą olejową oraz smarowanie aerozolem w systemie near dry machining to sposoby na optymalizowanie procesów technologicznych i serwisowych procesów obsługowych. 

Wykorzystanie systemów smarowania

Systemy tego typu są stosowane w:

 • nowoczesnych maszynach i układach transportowych,
 • w liniach produkcyjnych,
 • w pojazdach ciężarowych, szynowych, statkach morskich i powietrznych,
 • w maszynach rolniczych i sprzęcie do robót ziemnych. 

Praktycznie każda maszyna może być wyposażona w dopasowany system centralnego smarowania. Rozwój technologii w tej dziedzinie sprawia, że proste układy centralnego smarowania stały się dostępne praktycznie dla każdego i są jednym z częściej wybieranych elementów dodatkowego wyposażenia maszyn i pojazdów.

Zalety zastosowania centralnego smarowania

Zalety, także rozumiane jako oszczędności wynikające z zastosowania układów centralnego smarowania powodują, że systemy smarujące stosuje się w każdej gałęzi przemysłu. Dobrym przykładem są te oferowane przez naszą firmę, które od lat są wykorzystywane w branżach takich jak:

 • przetwórstwo i obróbka tworzyw i metali,
 • przemysł papierniczy i drzewny,
 • przemysł tekstylny,
 • przemysł chemiczny,
 • przemysł spożywczy,
 • budowa maszyn,
 • przemysł energetyczny,
 • kolej, przemysł morski i stoczniowy, transport drogowy i lotnictwo,
 • przemysł wydobywczy i budowlany,
 • rolnictwo.

Kiedy zdecydować się na montaż centralnego smarowania?

Wielu przedsiębiorców, konstruktorów oraz specjalistów od utrzymania ruchu zadaje sobie pytanie, kiedy warto zdecydować się na zastosowanie układu centralnego smarowania? Odpowiedź jest prosta. Zawsze, gdy smarowanie jest ważnym elementem obsługi technicznej. Nawet najprostszy układ centralnego smarowania ułatwi kontrolę nad dystrybucją środka smarnego, ograniczy błędy i spowodowane nimi usterki. 

Wydaje się to potwierdzać rosnąca popularność układów centralnego smarowania wykorzystywanych w pojazdach ciężarowych, maszynach rolniczych oraz maszynach budowlanych. Atrakcyjne ceny układów centralnego smarowania marki Dropsa powodują, że ta technologia jest adaptowana w kolejnych maszynach, urządzeniach, układach napędowych i procesach technologicznych.

Wiele w tym zakresie dzieje się w każdej branży. Rozwój technologii i nowe technologie w maszynach do dozowania i aplikowania środków smarnych pozwalają optymalizować techniczne procesy obsługowe i technologiczne procesy obróbcze. Z technologii centralnego smarowania korzystają firmy i przedsiębiorcy z całego świata. Nasze układy centralnego smarowania upraszczają:

 1. Smarowanie maszyn obróbczych i obróbczych procesów technologicznych – smarowanie mgłą olejową i aerozolem pozwala optymalizować warunki realizowania procesów obróbczych takich jak cięcie i obróbka skrawaniem. Nowoczesne smarowanie w procesie near dry machining pozwala zastosować środek smarny w taki sposób, jak do niedawna w procesach obróbczych wykorzystywano klasyczne chłodziwo. 
 2. Smarowanie maszyn rolniczych – centralne smarowanie pozwala kontrolować stan i smarowanie wszystkich ruchomych połączeń w trakcie intensywnych prac polowych. Układy centralnego smarowania Dropsa wykorzystuje się też w rolnictwie do smarowania napędów łańcuchowych, co znacznie wydłuża okres ich eksploatacji.
 3. Smarowanie maszyn do robót ziemnych i wydobywczych – smarowanie połączeń ruchomych to element codziennej obsługi technicznej, która należy do obowiązków każdego operatora. Centralne smarowanie upraszcza ten proces i pozwala realizować go w trakcie długich intensywnych prac w terenie.
 4. Smarowanie układów napędowych w pojazdach użytkowych – kto nie smaruje, ten nie jedzie, dlatego centralne smarowanie stało się standardem w branży transportu kołowego, kolejowego, morskiego i stoczniowego.
 5. Smarowanie linii produkcyjnych – w procesie przetwórstwa spożywczego, farmaceutycznym, chemicznym, tekstylnym i w każdym innym to jeden z ważniejszych i trudniejszych do przeprowadzenia procesów obsługowych. Dropsa oferuje dopasowane specjalistyczne narzędzia do każdego zastosowania.
 6. Smarowanie elektrowni wiatrowych – automatyzacja procesu smarowania elementów turbin wiatrowych ogranicza ich zużycie i ryzyko przestojów. Zapewnia prawidłowe działanie wszystkich komponentów i wydajną produkcję zielonej energii elektrycznej.

Podsumowując, wykorzystanie układów centralnego smarowania systematycznie rośnie. Nowe technologie w branży dystrybucji i aplikacji środków smarnych pozwalają optymalizować kolejne procesy technologiczne i obsługę techniczną maszyn oraz ich podzespołów. Użytkownicy układów smarowania Dropsa potwierdzają też, że centralne smarowanie to spore oszczędności i dłuższy okres eksploatacji maszyn.