Zasady działania układów centralnego smarowania

Układy centralnego smarowania są używane w wielu gałęziach przemysłu. Używa się ich przy smarowaniu maszyn i ich elementów – np. smarowanie łożysk, łańcuchów, prowadnic liniowych, kół zębatych i bieżni. Właściwe smarowanie zapewnia płynną, szybką i bezawaryjną pracę maszyny i zwiększa jej wydajność.

Z drugiej strony montaż układu centralnego smarowania upraszcza też proces obsługi technicznej. Ułatwia kontrolowanie dystrybucji środka smarnego w układzie i jego aplikację w poszczególnych punktach smarnych. Dzięki zastosowaniu takiego systemu znacznie maleje koszt obsługi technicznej i czas, jaki zajęłoby smarowanie manualne.

Dlaczego smarowanie jest ważne?

Wynika to bezpośrednio z praw fizyki. W maszynach dochodzi do tarcia, które jest przyczyną zwalniania ich pracy oraz obniżania ich wydajności. Nikt nie chce niesprawnej maszyny, więc istotne staje się optymalne smarowanie jej elementów.

Smarowanie jest sprawdzonym sposobem na zmniejszanie tarcia między kluczowymi częściami danej maszyny. Kiedyś nanoszono smary ręcznie, ale na szczęście z biegiem lat opracowano systemy, które są w stanie dostarczać smar do wszystkich elementów jednocześnie.

Są to układy centralnego smarowania. Dzisiaj nie wyobrażamy sobie bez nich działania maszyn w fabrykach, na liniach produkcyjnych i w wielu różnych branżach. Nasza firma oferuje układy smarowania smarem, olejem, mgłą olejową i aerozolem, które można zaadaptować na potrzeby każdej maszyny i gałęzi przemysłu.

Jak działa centralne smarowanie?

Najważniejszą częścią każdego układu centralnego smarowania jest pompa, która tłoczy środek smarny do połączonej z nią instalacji. Sterownik układu centralnego smarowania odpowiada za realizację wybranego programu smarowania, który jest dopasowany do wymogów, jakie stawia dany rodzaj maszyny i warunki jej eksploatacji.

Oprócz tego sterownik pozwala kontrolować realizację procesu smarowania. W przypadku problemu z dystrybucją środka smarnego może alarmować operatora lub użytkownika o tym fakcie. To znaczne uproszczenie i szansa na szybką reakcję w celu usunięcia usterki lub problemu. Funkcjonalność sterownika centralnego smarowania zależy od stopnia jego zaawansowania.

W naszej ofercie dostępne są sterowniki umożliwiające kontrolę setek punktów smarnych. Zaawansowane modele są wyposażone w moduł do komunikacji zdalnej. Wyposażone w wyświetlacz, na którym operator znajdzie wszystkie ważne informacje na temat procesu smarowania. Dobór sterownika zależy od rodzaju i przeznaczenia maszyny oraz oczekiwań inwestora.

Rodzaje układów centralnego smarowania

Wyróżniamy kilka rodzajów układów centralnego smarowania. Każdy z nich pracuje inaczej. We współczesnym przemyśle stosuje się zarówno układy jedno- jak i dwuliniowe. Układy smarowania olejem lub smarem oraz układy powietrzno-olejowe do smarowania natryskowego.

  1. Jednoliniowe układy smarowania – przeznaczone do maszyn o niewielkim zapotrzebowaniu na smar (np. obrabiarki, maszyny do obróbki drewna, maszyny przemysłu spożywczego lub drukarskiego). Największą zaletą jest ich prosta budowa i równie prosta obsługa – łatwo i szybko można dostosować ilość smaru dostarczanego przez układ.
  2. Progresywne układy smarowania – do maszyn o średnim zapotrzebowaniu na smar, które mają od kilku do kilkuset punktów smarnych. Są przeznaczone do podawania olejów i smarów. Można ustawić je tak, by pracowały z przerwami albo bez nich – w sposób ciągły. Obsługa i budowa są proste i bez trudu można precyzyjnie dawkować środek smarny.
  3. Układy natryskowe – jest zaprojektowany do smarowania otwartych punktów smarowniczych (np. przekładni zębatych, łańcuchowych, bieżni napędowych i prowadnic). Smar jest podawany za pomocą sprężonego powietrza.
  4. Układy dwuliniowe – przeznaczone do smarowania maszyn i urządzeń o dużej liczbie punktów smarowych, o dużym zapotrzebowaniu na środek smarny. Pompa wysokociśnieniowa jest tu połączona z rozdzielaczem głównym, do którego są przyłączone dwa równoległe przewody rozprowadzające smar w układzie. Do przewodów głównych są mocowane rozdzielacze dozujące smar do konkretnych punktów smarowania.

Jak sprawdzić centralne smarowanie?

Układ centralnego smarowania to nie tylko zautomatyzowana dystrybucja środka smarnego. Pozwala też kontrolować proces smarowania i go modyfikować, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Kontrola układu centralnego smarowania i uzupełnianie zasobnika na smar lub olej także są uproszczone tak, jak tylko to możliwe.

Większość układów centralnego smarowania jest wyposażona w zbiornik na smar lub olej, który pozwala wzrokowo kontrolować poziom czynnika w zasobniku. Z zasady zbiornik i pompę montuje się w miejscu łatwo dostępnym i widocznym, tak aby kontrola nie wymagała za dużo wysiłku.

Instalacja układu jest montowana w taki sposób, aby była widoczna. Dzięki temu łatwiej jest zauważyć uszkodzenia mechaniczne, które mogą prowadzić do ograniczenia drożności lub nieszczelności linii dystrybuujących środek smarny do punktów smarowania.

Warto też przypomnieć o funkcjonalności sterownika, który kontroluje przepływ smaru generowany przez pompę. Na tej podstawie sterownik może generować alarm o problemie z dystrybucją środka smarnego, co powinno zwrócić uwagę operatora i skłonić go do fizycznej kontroli stanu instalacji. Zaawansowane układy centralnego smarowania są wyposażone w sterowniki z wieloma funkcjonalnościami oraz elementy instalacji komunikujące się ze sterownikiem pozwalają na precyzyjne lokalizowanie miejsc, w których pojawił się problem.