Zasady działania układów centralnego smarowania

Układy centralnego smarowania są stosowane w wielu gałęziach przemysłu. Używa się ich przy smarowaniu maszyn i ich elementów – np. smarowanie łożysk, łańcuchów, prowadnic liniowych, kół zębatych i bieżni. Właściwe smarowanie zapewnia płynną, szybką i bezawaryjną pracę maszyny i zwiększa przez to jej wydajność.

Dlaczego smarowanie jest ważne?

Wynika to bezpośrednio z praw fizyki. W maszynach dochodzi do tarcia, które jest przyczyną zwalniania ich pracy oraz obniżania ich wydajności. Nikt nie chce działającej niesprawnie maszyny, więc niezwykle istotną sprawą staje się optymalne smarowanie jej elementów. Smarowanie jest sprawdzonym sposobem na niwelowanie tarcia między kluczowymi częściami danej maszyny. Kiedyś nanoszono smary ręcznie, ale na szczęście z biegiem lat opracowano systemy, które są w stanie dostarczać smar do wszystkich elementów na raz. Są to układy centralnego smarowania.
Dzisiaj bez nich nie wyobrażamy sobie działania maszyn w fabrykach, na liniach produkcyjnych i wielu innych branżach.

Jak to działa?

Najważniejszą częścią każdego układu centralnego smarowania jest pompa, która tłoczy środek smarny do połączonej z nią instalacji. Wyróżniamy kilka rodzajów układów centralnego smarowania. Każdy z nich pracuje trochę inaczej.
Jednoliniowe układy smarowania – przeznaczone dla maszyn o niewielkim zapotrzebowaniu na smar (np. obrabiarki, maszyny do obróbki drewna, maszyny przemysłu spożywczego czy drukarskiego). Zaletą jest ich prosta budowa i równie prosta obsługa – bardzo łatwo można dostosować ilość smaru dostarczanego przez układ.
Progresywne układy smarowania – do maszyn o średnim zapotrzebowaniu na smar, które mają od kilku do kilkuset punktów smarnych. Przeznaczone są do podawania olejów i smarów. Można ustawić je tak, by pracowały z przerwami albo bez nich – w sposób ciągły. Obsługa i budowa są proste i bez trudu można precyzyjnie dawkować środek smarny.
Układy natryskowe – jest zaprojektowany do smarowania otwartych punktów smarowniczych (np. przekładni zębatych, łańcuchowych, bieżni napędowch i prowadnic). Smar podawany jest w nich za pomocą sprężonego powietrza.
Układy dwuliniowe – przeznaczone do smarowania maszyn i urządzeń o dużej liczbie punktów smarowych, o dużym zapotrzebowaniu na środek smarny. Pompa wysokociśnieniowa jest tu połączona z rozdzielaczem głównym, do którego są przyłączone dwa równoległe przewody rozprowadzające smar w układzie. Do przewodów głównych zamocowane są rozdzielacze dozujące smar do konkretnych punktów smarowania.