Opis produktu

Kryzy do układów ciągłego smarowania

Kryzy używane do precyzyjnych mechanizmów lub szybko rotujących łożysk, gdy konieczne jest utrzymanie ciągłości filmu olejowego. Można je stosować do małych przepływów od kilku mm³/godzinę jak i do bardzo wysokich przepływów. Maksymalna lepkość czystego oleju mineralnego zalecanego do użycia w temp.40 ° C  wynosi 1500 cSt.

Kryzy do układów okresowego smarowania

Kryzy używane do systemów działających z przerwami. Ciśnienie stosowania od 1 do 10 bar (od 14,7 PSI do 147 PSI). Maksymalna lepkość czystego oleju mineralnego zalecanego do użycia w temp.40 ° C wynosi 1000 cSt

Specyfikacja techniczna:

  • Ciśnienie: 1 – 10 bar
  • Dawka w ccm3/min: (P x cf)/V

              P = ciśnienie pracy (bar)

              cf = współczynnik przepływu

              V = lepkość w stopniach Englera przy ciśnieniu roboczym

1384795928.15

Pliki do pobrania: