Opis produktu

Rozdzielacze składają się z dwóch podstawowych zespołów: elementów płyty bazowej oraz elementów odmierzających. Konfiguracja poszczególnych  rozdzielaczy dopasowywana jest każdorazowo do wymagań instalacji, tak aby zapewnić optymalne zaopatrzenie punktów w środek smarny.

Zastosowanie modułowej budowy umożliwia łatwe rozbudowywanie rozdzielaczy, a wymiana poszczególnych elementów nie pociąga za sobą dużych kosztów oraz nie wymaga demontażu całego rozdzielacza.

Rozdzielacze dostępne są w dwóch rozmiarach: standardowym SMX oraz miniaturowym SMO.

Wszystkie elementy rozdzielaczy mogą być stosowane w strefach zagrożonych wybuchem, posiadają certyfikat ATEX (ExII2GD ATEX).

Specyfikacja techniczna:

  • Ciśnienie pracy: 500 bar (7350 psi) 
  • Możliwość stosowania smarów i olejów
  • Dostępne wersje z gwintami BSP lub NPTF
  • Zawory odpowietrzające po obu stronach płyty bazowej
  • Pełna kontrola działania
  • Elementy wykonane ze stali niklowanej
  • Elementy płyt bazowych dostarczane są w komplecie z uszczelnieniami oraz śrubami mocującymi
Rozdzielacz SMX/SMO