Na czym polega smarowanie olejowe?

Chcąc zapewnić maszynom prawidłowe, bezawaryjne i wydajne funkcjonowanie, musimy zadbać o ich smarowanie. Proces smarowania pozwala zmniejszyć działające na nie tarcie do minimum i gwarantuje płynną pracę. Jest najczęściej wykorzystywaną metodą służącą do niwelowania szkodliwego działania tarcia na poszczególne elementy maszyn. Zależnie od aplikacji można rozdzielać współpracujące ze sobą części maszyn przy użyciu gazu, stałych środków smarnych albo cieczy, czyli oleju.

Charakterystyka smarowania olejowego

Szkodliwe dla części maszyn tarcie to opór ruchu jednej powierzchni przesuwającej się względem drugiej. Nawet najdokładniej wyszlifowane powierzchnie mają w rzeczywistości malutkie, niewidoczne dla naszych oczu chropowatości i nierówności, więc nawet gładkie napowierzchnie współpracujących ze sobą elementów maszyn – nieustannie o siebie trą. Smarowanie maszyn polega na wprowadzaniu między trące o siebie części substancji, która rozdziela je i umożliwia im płynny ruch względem siebie.
Olej jest często wykorzystywany do smarowania. Powodem tego jest fakt, że tarcie między cząsteczkami oleju poruszającymi się względem siebie jest o wiele mniejsze niż tarcie powierzchni poruszających się względem siebie. Wprowadzany między smarowane elementy olej rozdziela je i powoduje, że występujące wewnątrz nich opory tarcia są zminimalizowane w porównaniu z bezpośrednim kontaktem dwóch powierzchni.
Można to sobie łatwo wyobrazić – olej jest zbiorem malutkich kulek toczących się po sobie i względem siebie. Powierzchnia smarowanej części unosi się i ślizga po najwyższej warstwie oleju. Oleje różnią się między sobą stopniem lepkości, co jest tak naprawdę oporem wewnętrznym płynięcia warstw względem siebie. Różne stopnie lepkości oleju tworzą na smarowanych elementach film olejowy o różnej grubości.
Bardzo istotne jest dobranie odpowiedniej lepkości oleju do maszyny bądź urządzenia, w którym ma zachodzić smarowanie olejowe. Film olejowy musi być na tyle gruby, aby nie dopuszczał do bezpośredniego kontaktu dwóch napowierzchni.
Smarowanie olejowe stosowane jest przede wszystkim w papierniach, gdzie olej oprócz funkcji smarowania, olej pełni również funkcje chłodzenia i czyszczenia łożysk. W takich rozwiązaniach stosuje się smarowanie olejowe obiegowe tzn. w układzie zamkniętym.
Innym sposobem smarowania olejowego jest podawanie go w określonych małych porcjach – małych dawkach z określoną częstotliwością. Takie rozwiązania stosowane są głównie dla szybkoobrotowych łożysk. Więcej o rozwiązaniach smarowniczych olejowych http://dropsa.com.pl/oferta/1-produkty/1-uklady-jednoliniowe-wyporowe-i-kryzowe